onsdag 30. september 2009

Intervju med Davi Yanomami KopenawaIntervju med shaman Davi Yanomami Kopenawa fra Brasil. Yanomamiene er den største urfolksgruppen i Amazonas som lever på tilnærmet tradisjonel vis. Klimaendringene er en stor trussel mot deres fremtid.

Les mer om Regnskogfondets skoleprosjekt med yanomamiene: http://www.regnskog.no/Hvor+vi+jobber/Amazonas/Prosjektland/Brasil/44.cms

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar