onsdag 25. mai 2011

Solveig blogger fra Peru - del 3


Solveig Firing Lunde har de siste årene jobbet som kampanjeansvarlig i Regnskogfondet. Nå er hun i Peru for å jobbe som frivillig hos Regnskogfondets samarbeidspartner FENAMAD. 


Tiden går fort her. Det skjer mye og det er vanskelig å planlegge dagene på grunn av stadige endringer i tidsplaner eller uforutsette hendelser. Noen ganger skjer det dessuten ting som må prioriteres. Her om dagen fikk vi for eksempel beskjed om at to fiskere hadde møtt på frivillig isolerte urfolk i elva Tahuamanu i Madre de Dios, omtrent tre timers reise utenfor reservatet som skal beskytte de isolerte.

Dagen etter var vi tre fra FENAMAD som dro av gårde klokken fem om morgenen. Destinasjonen var byen Iberia omtrent to og en halv time unna Puerto Maldonado i bil. Der bor de to fiskerne. Sammen med noen andre institusjoner og organisasjoner skulle FENAMAD snakke med dem for å høre hva som hadde skjedd. Etter en solid porsjon med hønsesuppe til frokost var vi klare for å høre historien deres.

Jorge Payaba (til venstre) fra FENAMAD intervjuer og filmer de to fiskerne
Kort fortalt: De to fiskerne fisket i elva sammen med kona og sønnen til én av dem da de møtte på en annen fisker. Han fortalte at leirstedet hans lenger opp i elva hadde blitt rasert. Han mente at det måtte være en gruppe av de isolerte urfolkene som stod bak. Til tross for disse opplysningene fortsatte fiskerne oppover elva, i retning av leirstedet og reservatet.

Plutselig landet en pil i vannet rett ved båten. En av fiskerne så fire isolerte indianere på elvebredden. De isolerte skøyt flere piler i retning av båten, men uten å treffe den. Til tross for problemer med motoren, klarte fiskerne etter hvert å komme seg av gårde.

Pilene anses ikke for å være agressive handlinger ment for å skade, men tolkes derimot som et signal om at de isolerte ikke vil oppsøkes. Hendelser som dette skjer ikke hver dag, men det siste året har det vært flere møter mellom isolerte urfolk og lokalbefolkningen rundt reservatet.

Situasjonen er kritisk. Kontakt kan nemlig bety døden for store deler av den isolerte gruppa. Det er derfor høyt prioritert for FENAMAD å jobbe for å unngå møter mellom de isolerte urfolkene og andre beboere i regionen i tiden framover.

Se de to fiskerne fortelle om møtet her (på spansk): http://www.youtube.com/watch?v=tbIioxUTkSc