torsdag 21. januar 2010

Kursing i miljøkampanjer på Filippinene. Dag 3

Siste dag er over og her er hele gjengen samlet til gruppefoto:

På kursets første dag presenterte jeg et forslag til guide for planlegging av miljøkampanjer. Guiden har blitt justert litt underveis og i dag tok vi den fram igjen for å teste den ut i praksis. Resultatet ble flere gode forslag til planer for å påvirke beslutninger som har betydning for mennesker og miljø i Sørøst-Asia.

Eddie Tanago fra Papua Ny-Guinea jobber som kampanjekoordinator i Regnskogfondets partnerorganisasjon CELCOR og forteller at én av tingene han har lært på kurset er å strukturere planleggingen av en kampanje.

«Det jeg har lært her skal jeg ta med meg tilbake og dele med kollegene mine. Det har vært interessant å lære hvordan folk i forskjellige land forholder seg til de samme temaene. Oljepalmeplantasjer er ett eksempel på et slikt tema.»

Eddie mener at oljepalmer sannsynligvis er det viktigste miljøspørsmålet i PNG for øyeblikket. På seminaret har han både delt av egne erfaringer med arbeid mot oljepalmeplantasjer, fått høre om hvordan Indonesia jobber med temaet og brukt guiden for kampanjeplanlegging til å strukturere videre arbeid mot monokulturplantasjene.

Bilde: Eddie (t.v) sitter sammen med Nourma Junita Bachtiar og Muhammad Ali Akbar fra WALHI i Indonesia. WALHI er også partner av Regnskogfondet.

Wendy Galera fra Filippinene ble med på kurset fordi hun ville bli flinkere til å drive med påvirkningsarbeid. «Jeg har lært hvordan jeg skal jobbe med forskjellige strategier for å oppnå spesifikke mål. Dette arbeidet er ganske nytt for meg, men nå føler jeg meg bedre rustet til å jobbe», forteller hun og sier at hun er veldig fornøyd med kurset. De viktigste miljøsakene på Filippinene er i følge Wendy, klimaendringer og biologisk mangfold i jordbrukssektoren.

Å dele egne erfaringer og å få høre om andres var Keshab Thabas motivasjon for å delta på kurset. Han jobber for organisasjonen LI-BIRD i Nepal.

«Jeg har lært om planlegging av kampanjer som skal påvirke beslutninger, om strategier og om utfordringer vi kan møte på når vi jobber med dette. Jeg har også lært hvor viktig nettverk kan være for å påvirke beslutningstakere», sier han.

«De viktigste miljøsakene i Nepal er forurensning av vann og luft fra industri og transport, klimaendringer og økt bruk av kjemikalier i jorbruket. Nepal er et lite land som slipper ut små mengder klimagasser, men som likevel trues av klimaendringer. Vår viktigste oppgave er derfor å gjøre bønder i stand til å møte disse truslene».

Tekst og foto: Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet

onsdag 20. januar 2010

Kursing i miljøkampanjer på Filippinene. Dag 2

I dag var det duket for en grundig analyse av hvordan det politiske systemet fungerer i de forskjellige landene deltakerne kommer fra, og hvordan menneskene i politikken kan påvirkes.

Partiene er tilsynelatende jevnt over svake i regionen, og det ble sagt at «politikere skifter parti like ofte som andre skifter undertøy» på Filippinene. Å lobbe på partier kan derfor virke mindre hensiktsmessig her og i de andre landene i regionen, enn for eksempel i Norge.


Bilde: Jessica Reyes-Cantos, stabssjef for et kongressmedlem på Filippinene, spurte oss hvilke av landene som er representert på seminaret som har lover for å gi folket tilgang på offentlige dokumenter. De eneste som rakk opp hendene var jeg og mine norske kolleger...

To temaer som kom opp i diskusjonen var korrupsjon og politikeres motivasjon for å drive med politikk. Det koster mye penger for en politiker å drive valgkampanjer, men hvor kommer disse pengene fra og hvilke forpliktelser følger egentlig med dem?


Bilde: Suranjan Kodithuwakku fra Green Movement på Sri Lanka snakker om lobbystrategi.

Judy Pasimo er leder for LRC-KSK (Friends of the Earth på Filippinene). Hun fortalte rystende historier om hvordan gruveaktivitet fører til drap på sivile, tvangsflytting av urfolk, alvorlige miljøødeleggelser og helseproblemer i lokalsamfunn på Filippinene.


Bilde: På det nederste bildet i powerpoint-presentasjonen til Judy vises huset til en kvinne som kjempet i mot tvangsflytting helt til hennes hus var det siste huset som stod igjen. Det ble til slutt revet og hun ble fjernet med makt og kan nå ikke reise tilbake til området fordi hun da risikerer å bli drept.

Judys presentasjon satte i gang en diskusjon om tvangsflytting og kompensasjon for tapt land. Dette er utfordringer mange av deltakerne kjenner fra sitt eget land.

Mye av dagen forøvrig ble viet til deltakernes egne erfaringer med å påvirke beslutninger som handler om miljø og rettigheter til land og naturressurser.


Bilde: Eddie Tanago fra Regnskogfondets partnerorganisasjon CELCOR snakker om den viktige kampen mot ødeleggende oljepalmeplantasjer i Papua Ny-Guinea.


Bilde: Shamila Ariffin fra SAM, en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i Malaysia, snakker om erfaringer fra miljø- og rettighetsarbeid i landet.

Nok en intens og vellykket kursdag er over. I morgen står planlegging av miljøkampanjer på programmet. Da får deltakerne muligheten til å teste ut lærdommen fra kurset i praksis.

Tekst og foto: Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet

tirsdag 19. januar 2010

Kursing i miljøkampanjer på Filippinene

Denne uka er folk fra miljø- og rettighetsorganisasjoner i Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinene, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Norge og Papua Ny-Guinea samlet i Antipolo utenfor Manila på Filippinene. Anledningen er et seminar om miljøkampanjer arrangert av EMiS i samarbeid med filippinske SEARICE, Utviklingsfondet og Regnskogfondet.


Fra Regnskogfondet deltar Asia-koordinator Geir Erichsrud og kampanjekoordinator Solveig Firing Lunde.

Kursets første dag hadde blant annet innledninger av Walden Bello og Tony La Vina på programmet. Vi brukte også en del tid på et gruppearbeid hvor vi diskuterte erfaringer fra og utfordringer i det arbeidet vi gjør med å påvirke beslutninger til det beste for mennesker og miljø.

Bilde: Tony La Vina snakker om erfaringer fra flere år som deltaker i klimaforhandlingene

Noen utfordringer er felles for alle, som for eksempel mangel på ressurser og det å formidle komplekse problemer på en måte som engasjerer bredt. Den siste ble oppsummert på følgende måte: «De fleste skjønner hvorfor «safe sex» er viktig, men hvor mange skjønner egentlig hvorfor «save biodiversity» er viktig?

Bilde: Gruppearbeid med deltakere fra Indonesia, Nepal, Papua Ny-Guinea og Regnskogfondet

Andre utfordringer er ikke like vanlige å møte på for oss i Norge: Hvilke muligheter har man til å redde regnskogen når ulovlig tømmerhogst beskyttes av militæret, og politiet passer på at oljepalmeplantasjene blir plantet som planlagt?

Dette får vi forhåpentligvis svar på i morgen!

Tekst og foto: Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet