onsdag 20. januar 2010

Kursing i miljøkampanjer på Filippinene. Dag 2

I dag var det duket for en grundig analyse av hvordan det politiske systemet fungerer i de forskjellige landene deltakerne kommer fra, og hvordan menneskene i politikken kan påvirkes.

Partiene er tilsynelatende jevnt over svake i regionen, og det ble sagt at «politikere skifter parti like ofte som andre skifter undertøy» på Filippinene. Å lobbe på partier kan derfor virke mindre hensiktsmessig her og i de andre landene i regionen, enn for eksempel i Norge.


Bilde: Jessica Reyes-Cantos, stabssjef for et kongressmedlem på Filippinene, spurte oss hvilke av landene som er representert på seminaret som har lover for å gi folket tilgang på offentlige dokumenter. De eneste som rakk opp hendene var jeg og mine norske kolleger...

To temaer som kom opp i diskusjonen var korrupsjon og politikeres motivasjon for å drive med politikk. Det koster mye penger for en politiker å drive valgkampanjer, men hvor kommer disse pengene fra og hvilke forpliktelser følger egentlig med dem?


Bilde: Suranjan Kodithuwakku fra Green Movement på Sri Lanka snakker om lobbystrategi.

Judy Pasimo er leder for LRC-KSK (Friends of the Earth på Filippinene). Hun fortalte rystende historier om hvordan gruveaktivitet fører til drap på sivile, tvangsflytting av urfolk, alvorlige miljøødeleggelser og helseproblemer i lokalsamfunn på Filippinene.


Bilde: På det nederste bildet i powerpoint-presentasjonen til Judy vises huset til en kvinne som kjempet i mot tvangsflytting helt til hennes hus var det siste huset som stod igjen. Det ble til slutt revet og hun ble fjernet med makt og kan nå ikke reise tilbake til området fordi hun da risikerer å bli drept.

Judys presentasjon satte i gang en diskusjon om tvangsflytting og kompensasjon for tapt land. Dette er utfordringer mange av deltakerne kjenner fra sitt eget land.

Mye av dagen forøvrig ble viet til deltakernes egne erfaringer med å påvirke beslutninger som handler om miljø og rettigheter til land og naturressurser.


Bilde: Eddie Tanago fra Regnskogfondets partnerorganisasjon CELCOR snakker om den viktige kampen mot ødeleggende oljepalmeplantasjer i Papua Ny-Guinea.


Bilde: Shamila Ariffin fra SAM, en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i Malaysia, snakker om erfaringer fra miljø- og rettighetsarbeid i landet.

Nok en intens og vellykket kursdag er over. I morgen står planlegging av miljøkampanjer på programmet. Da får deltakerne muligheten til å teste ut lærdommen fra kurset i praksis.

Tekst og foto: Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet

1 kommentar: