torsdag 21. januar 2010

Kursing i miljøkampanjer på Filippinene. Dag 3

Siste dag er over og her er hele gjengen samlet til gruppefoto:

På kursets første dag presenterte jeg et forslag til guide for planlegging av miljøkampanjer. Guiden har blitt justert litt underveis og i dag tok vi den fram igjen for å teste den ut i praksis. Resultatet ble flere gode forslag til planer for å påvirke beslutninger som har betydning for mennesker og miljø i Sørøst-Asia.

Eddie Tanago fra Papua Ny-Guinea jobber som kampanjekoordinator i Regnskogfondets partnerorganisasjon CELCOR og forteller at én av tingene han har lært på kurset er å strukturere planleggingen av en kampanje.

«Det jeg har lært her skal jeg ta med meg tilbake og dele med kollegene mine. Det har vært interessant å lære hvordan folk i forskjellige land forholder seg til de samme temaene. Oljepalmeplantasjer er ett eksempel på et slikt tema.»

Eddie mener at oljepalmer sannsynligvis er det viktigste miljøspørsmålet i PNG for øyeblikket. På seminaret har han både delt av egne erfaringer med arbeid mot oljepalmeplantasjer, fått høre om hvordan Indonesia jobber med temaet og brukt guiden for kampanjeplanlegging til å strukturere videre arbeid mot monokulturplantasjene.

Bilde: Eddie (t.v) sitter sammen med Nourma Junita Bachtiar og Muhammad Ali Akbar fra WALHI i Indonesia. WALHI er også partner av Regnskogfondet.

Wendy Galera fra Filippinene ble med på kurset fordi hun ville bli flinkere til å drive med påvirkningsarbeid. «Jeg har lært hvordan jeg skal jobbe med forskjellige strategier for å oppnå spesifikke mål. Dette arbeidet er ganske nytt for meg, men nå føler jeg meg bedre rustet til å jobbe», forteller hun og sier at hun er veldig fornøyd med kurset. De viktigste miljøsakene på Filippinene er i følge Wendy, klimaendringer og biologisk mangfold i jordbrukssektoren.

Å dele egne erfaringer og å få høre om andres var Keshab Thabas motivasjon for å delta på kurset. Han jobber for organisasjonen LI-BIRD i Nepal.

«Jeg har lært om planlegging av kampanjer som skal påvirke beslutninger, om strategier og om utfordringer vi kan møte på når vi jobber med dette. Jeg har også lært hvor viktig nettverk kan være for å påvirke beslutningstakere», sier han.

«De viktigste miljøsakene i Nepal er forurensning av vann og luft fra industri og transport, klimaendringer og økt bruk av kjemikalier i jorbruket. Nepal er et lite land som slipper ut små mengder klimagasser, men som likevel trues av klimaendringer. Vår viktigste oppgave er derfor å gjøre bønder i stand til å møte disse truslene».

Tekst og foto: Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar