onsdag 27. mai 2009

Fra yanomamiene i regnskogen til dress i Rio

Torkjell Leira, samfunnsgeograf og programkoordinator for Amazonas i Regnskogfondet, har skrevet reisebrev fra sin siste tur til Brasil. Forrige gang vi hørte fra han var fra regnskogene lengst vest i Brasil, på besøk hos yanomami-indianerne.

Her skriver Torkjell fra siste del av reisen:

"Det ble to intense dager i Brasilia og Rio. Møter fra morgen til kveld i Brasilia, middag på ambassaden om kvelden og grytidlig opp for å fly til Rio og møter der på tirsdagen. For meg ble det historisk: For første gang i livet stilte jeg med dress og slips i jobbsammenheng!

Møtene dreide seg om Amazonasfondet, et fond brasilianske myndigheter har opprettet for å få penger til å stanse avskogingen i Amazonas. Norge har lovt å støtte fondet med inntil én milliard dollar fram til 2015, men bare hvis Brasil leverer resultater i form av redusert avskoging. Dette er en helt ny måte å tenke bistand på.

Bakgrunnen for den norske støtta er ønsket om å kutte utslippene av klimagasser raskt og effektivt. Avskoging står for ca. 20% av verdens totale utslipp. Og som Jens Stoltenberg forbilledlig sa det i Brasil i september i fjor: ”Tiltak mot avskoging kan gi oss de største, raskeste og billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser.”"

(På bildet fv: Hans Bratskar leder for regjeringens klima- og skogsinitiativ, Torkjell Leira, sjefen for Amazonasfondet Eduardo Bandeira de Melo, og "stabssjef" for Amazonasfondets team Raul Andrade.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar