torsdag 29. oktober 2009

Regnskogfondet på workshop i Kinshasa

Regnskogfondets Afrikaavdeling tilbrakte forrige uke i Kinshasa, hovedstaden i Kongo.

Formålet med turen var en workshop med RRN (det kongolesiske naturressursnettverket) som vi samarbeider med.

Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet (til venstre på bildet) deltok på workshopen og oppsummerer slik:

"Våre partneres vilje til å hjelpe lokalbefolkningen i dette digre landet er ganske enorm. Men Regnskogfondets midler er begrenset. Vi har mottatt planer som går langt utover det vi har penger til og det de har kapasitet til. Diskusjonene om hva man faktisk kan få til på ett og tre år - tema for tema - er slitsomme, men ekstremt nyttig. Og det går framover! "

Koordinatorene fra alle 11 provinser i Kongo var samlet morgen til kveld for å legge planer for arbeidet de neste tre årene.

Regnskogfondets samarbeidspartnere ble siste dagen enige om hvilke saker som prioriteres i 2010 innenfor rammene av tilgjengelig midler.

Regnskogen i Sentral-Afrika er verdens neststørste. Men alt tømmeret i havna i Kinshasa viser tydelig at skal regnskogen i Kongo reddes, så haster det.

Fotograf: Stefan Kistler / Regnskogfondet
Mer om Regnskogfondets arbeid i Kongo, klikk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar