lørdag 11. desember 2010

Del 4. Regnskogfondet: Anerkjenner at skog er mer enn karbon

Sist oppdatert kl. 23.35

På dette tidspunktet er det mye som tyder på at det vil bli enighet om en klimaavtale i Mexico. Et eget kapittel om bevaring av skog (REDD) blir en del av den overordnede beslutningen.

- Skogavtalen anerkjenner at bevaring av skog handler om mye mer enn karbon. Bevaring av biologisk mangfold, respekt for urfolks rettigheter og aktiv deltagelse av sivilsamfunn er viktige forhold som må tas med i betraktning når avskoging skal reduseres. På dette området har vi kommet mye lengre enn der vi var for to-tre år siden, sier Lars Løvold, leder i Regnskogfondet.

Regnskogfondet og dets partnerorganisasjoner i Sør har arbeidet hardt for dette. Både miljømessige og sosiale forhold er omtalt i et sett av sikringsmekanismer i avtaleteksten. Det stilles imidlertid ikke klare krav til hvordan disse viktige hensynene skal gjennomføres og kontrolleres.

Akkurat nå pågår møte i plenumsalen hvor USA (bildet) har fått ordet. Deretter skal det jobbes videre i grupper før man til slutt samles i plenumsalen. Det kan bli sent i natt. Først da vil man vite om hva resultatet av forhandlingstekstene blir.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar