lørdag 11. desember 2010

Del 6. Ny tekst for Kyoto-Protokollen er godkjent!

Sist oppdatert kl. 03.00: Avtaleteksten for Kyoto-Protokollen er godkjent under navnet The Cancún Agreement. Bolivia protesterer til ingen nytte.

Sist oppdatert kl. 02.30


Connie Hedegaard er selvfølgelig på plass.


Pause før de siste plenumsmøtene. Bellonas Anne Karin Sæther og Svend Søyland bruker ventetiden til å skrive litt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar