tirsdag 24. november 2009

Dagens reisebrev: Papua Ny-Guinea


Vemund Olsen (bildet) fra Regnskogfondet har nettopp kommet hjem fra et klimamøte i Papua Ny-Guinea.

På møtet holdt Vemund Olsen en grunnleggende innføring i debatten om utslipp fra avskoging, eller REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), som det kalles i de internasjonale klimaforhandlingene


Konferansen la spesiell vekt på hvordan Papua NY-Guinea kan redusere sine utslipp fra avskoging, landets desidert største utslippskilde. Konferansen var den første i sitt slag i Papua Ny-Guinea, og var finansiert av Regnskogfondets nye klimaprogram.

Kenn Mondiai (tv) fra PwM (Partners with Melanisians) og Thomas Paka som er leder for møtets arrangør EFF (Eco-Forestry Forum).

Nærmere 100 tilhørere fulgte den tre dager lange konferansen, som fant sted i hovedstaden Port Moresby. Møtet hadde tittellen: "National NGO climate change and REDD capacity building seminar."

Rune Paulsen (tv), programkoordinator for Papua Ny-Guinea i Regnskogfondet, deltok på møtet. Her sammen med Kenn Mondiai.

Advokat Effrey Dademo fra EFF.


Papua Ny-Guinea og karboncowboyer:

Regjeringen i Papua Ny-Guinea har skapt store forventninger til at befolkningen vil kunne tjene store penger på å selge karbonkvoter fra skog på et internasjonalt kvotemarked, og mange urfolkssamfunn er svært ivrige på å få tilgang på slik finansiering.


Til tross for at dagens internasjonale klimaregime ikke åpner for å handle med karbonkvoter fra skog, er det sterke krefter som jobber for at dette skal bli mulig under en ny klimaavtale. En del skruppelløse meklingsfirmaer utnytter denne situasjonen, og lokker lokalsamfunn i PNG til å selge dem rettighetene til karbonet som er lagret i skogen deres, i håp om å selge disse rettighetene videre med stor profitt.

På konferansen kom det fram informasjon om flere lokalsamfunn som allerede har underskrevet kontrakter med slike ”karboncowboyer”, som meklerne kalles i PNG.

Vil du vite mer om hva Regnskogfondet jobber med i Papua Ny-Guinea? Les her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar