fredag 11. november 2011

Solveig blogger fra Peru - del 8

Solveig Firing Lunde har de siste årene jobbet som kampanjeansvarlig i Regnskogfondet. Nå er hun i Peru for å jobbe som frivillig hos Regnskogfondets samarbeidspartner FENAMAD.

Solveig blogger fra Peru del 1
Solveig blogger fra Peru del 2
Solveig blogger fra Peru del 3
Solveig blogger fra Peru del 4
Solveig blogger fra Peru del 5
Solveig blogger fra Peru del 6
Solveig blogger fra Peru del 7

Partnermøte i Acre, Brasil.
Søndag for en drøy uke siden dro vi en gjeng fra FENAMAD over grensa til delstaten Acre i Brasil. Målet for reisen var det imponerende miljøsenteret til Comissão Pro-Indio do Acre (CPI) og et fire dager langt møte som Regnskogfondet arrangerte for samarbeidspartnerne i grenseområdene mellom Peru og Brasil.

Målet med møtet var blant annet å analysere problemene i fellesskap, bli bedre kjent med prosjektmålene, etablere felles planer og, ikke minst, dele erfaringer.
På CPI-senteret kan man se mange eksempler på miljøvennlig forvaltning av naturtyper som finnes i regnskogen. På andre siden av innsjøen ligger huset hvor FENAMAD-delegasjonen bor under oppholdet
Urfolksorganisasjoner, landsbyrepresentanter, organisasjoner som støtter urfolk og jobber med urfolkssaker reiste fra fjern og nær for å delta. Fra Regnskogfondet deltok Anders Krogh og Søren Hvalkof. FENAMAD var representert ved de to lederne Jorge Payaba og Klaus Quicque, antropolog Daniel Rodríguez, vokter på kontrollposten i Monte Salvado, Romel Ponciano Sebastian, og meg.
FENAMADs representanter på møtet
En av de andre deltakerne var Nilson Tuwe Huni Kuĩ.
Nilson
Nilson er fra urfolket Huni Kuĩ, også kalt Kaxinawa, og kommer fra urfolksreservatet Terra Indígena Kaxinawa do Rio Humaita i Acre. Han mener at denne typen møter er viktig for å dele erfaringer fra de forskjellige områdene som er representert og for å styrke samarbeidet over grensa mellom de to landene.

Temaer han trakk fram som felles for begge sider av grensa er blant annet arbeidet for å beskytte de frivillig isolerte urfolkene som lever i grenseområdene, samt olje- og gassproblematikk.

- Jeg håper dette møtet kan bidra til å konkretisere å styrke dette arbeidet, sa han til meg.
Artesanía Huni Kuĩ
Statssekretær Ingrid Fiskaa deltok på avslutningen fredag kveld. Hun fikk med seg både indiansk sang, gaver og flere spørsmål om Norges forhold til Amazonas-fondet, REDD og andre tema. Lørdag morgen dro hun videre mot grenseområdene og landsbybesøk for å bli bedre kjent med utfordringene i regionen og det arbeidet Norge støtter gjennom Regnskogfondet.
Statssekretær Ingrid Fiskaa med sekretær Jorge Payaba og visepresident Klaus Quicque i FENAMAD
Tømmerhoggere, oljeutvinning, narkosmuglere, uinteresserte og/eller undertrykkende myndigheter... Lista over utfordringer er lang og tung når urfolk fra grenseområdene mellom Brasil og Peru presenterer virkeligheten og arbeidet sitt, og det er utfordringer som ikke lar seg stoppe av grensene.

Derfor er samarbeid mellom de forskjellige regionene og landene som forvalter Amazonas-regnskogen avgjørende for at målet om en effektiv beskyttelse av regnskogen og urfolks rettigheter skal nås.
FENAMAD og brasilianske CPI-Acre legger planer for å samarbeide om beskyttelsen av de frivillig isolerte indianerne i grenseområdene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar