mandag 23. mars 2009

10 fakta om Amazonas - verdens største regnskog

  • Amazonas utgjør halvparten av verdens regnskoger.
  • Den strekker seg over ni land i Sør-Amerika og dekker et område på 5,7 millioner kvadratkilometer - det er 19 ganger så stort som Norge.
  • Vannføringen i Amazonas-bekkenet er verdens største og inneholder 20 prosent av klodens rennende ferskvann.
  • 60 prosent av regnskogen i Amazonas ligger i Brasil. Resten ligger i Bolivia, Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.
  • Det finnes ca 800.000 indianere fordelt på over 350 urfolksgrupper.
  • Regnskogen har utviklet seg de siste 15 millioner år - mens vegetasjonen i Norge har vokst frem siden siste istid, en periode på omtrent 10.000 år.
  • Regnskogen er verdens mest frodige og artsrike vegetasjonstype. Bare i den brasilianske delen av Amazonas finnes en sjettedel av klodens plante- og dyreliv.
  • Presset for å utnytte naturressursene er hoveddrivkraften bak ødeleggelsen av regnskogen - et av vår tids største miljøproblemer.
  • Årlig ødelegges 40-50.000 kvadratkilometer regnskog i Amazonas.
  • Den økende energietterspørselen og de høye prisene globalt fører til at stadig større områder av Amazonas åpnes opp for utvinning av olje og gass.
Vil du vite mer om Amazonas? Les her:
Regnskogfondets temasider om Amazonas
Regnskogfondets prosjekter i Amazonas
Regnskogfondets rapport om soya, biodrivstoff og avskoging i Amazonas

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar