søndag 29. mars 2009

Hvorfor er urfolk så viktige for å redde regnskogen?

Den beste måten å bevare regnskogen på, er å støtte urfolkene som lever i den. Det er erfaringene fra hele Amazonas.

Regnskogfondet samarbeider med lokale urfolksorganisasjoner i Amazonas, Afrika og Asia.

I Amazonas ødelegges det langt mindre regnskog i urfolksterritorier enn i naturreservater og nasjonalparker. Grunnen til dette er at urfolksgruppene overvåker sine områder og gir beskjed når det området rammes av ulovlig tømmerhogst eller gruvedrift. Naturreservater er ofte langt dårligere overvåket.

Les mer om urfolk og bevaring av regnskog:
http://www.regnskog.no/amazonas/203.html
http://www.regnskog.no/html/7.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar