torsdag 26. mars 2009

Hva diskuteres på stormøtet i Iquitos?

  • Hvordan man fremover best mulig bevarer Amazonas og beskytter indianernes rettigheter.

  • Føre sammen folk fra ulike deler av Amazonas som arbeider med samme problemstillinger.

  • Hvordan skape et bedre samarbeid over landegrensene?

  • Presentasjoner fra allerede eksisterende prosjekter og erfaringer fra tidligere samarbeid over landegrensene.

  • En arbeidsgruppe på tirsdag, to på torsdag og en på fredag.

  • Gruppene handler blant annet om felles trusler mot regnskogen som oljevirksomhet og klimaendringer.

  • Bli enige om nye prosjekter mellom organisasjonene.

  • En dag er satt av til å handle om klima. Den handler blant annet om regnskog og urfolks posisjon frem mot klimatoppmøtet i København i desember.

  • Presentasjon av det første kartet noensinne med oversikt over alle indianerterritorier i hele Amazonas.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar