onsdag 25. mars 2009

Norge overfører 100 millioner USD til Amazonas-fond i dag

I dag overføres de første 100 millioner US dollars til det brasilianske Amazonas-fond.

Statsminister Jens Stoltenberg annonserte i fjor sommer at Norge frem til år 2015 skal gi èn milliard USD til Amazonas-fondet for regnskogsbevaring.

Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet, og travelt opptatt med stormøtet i Iquitos (bildet) er fornøyd:

- Det er utrolig gledelig og et stort skritt fremover at Amazonas-fondet endelig kan begynne å finansiere konkrete aktiviteter i regionen. Dette vil forsterke arbeidet for å bevare avskogingen og gjøre det mulig å støtte indianere og andre som kjemper for å bevare denne livsviktige ressursen for kommende generasjoner, uttaler Løvold.

Møtedeltakerne i Iquitos er engasjerte i Amasonas-fondet:

Adriana Ramos fra ISA (Instituto Socioambiental), Regnskogfondets største samarbeidspartner i Brasil, sitter som representant for brasilianske miljøorganisasjoner i styret til Amazonas-fondet. Hun sier følgende om overføringene av pengene:

- Det er positivt at begge partene har blitt enige og at pengene endelig er overført. Brasilianske institusjoner, departementer og organisasjoner har allerede foreslått mange nye prosjekter som pengene kan gå til, sier Adriana.

Ramos understreker hvor viktig det er at pengene blir brukt til å finansiere nye prosjekter:
- Amazonasfondet skal komme mange aktører til gode, ikke kun Miljøverndepartementet i Brasil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar