tirsdag 24. mars 2009

Stormøtet i Amazonas ruller videre

På møtet deltar rundt 80 mennesker fra over 40 forskjellige organisasjoner. Alle ble bedt om
å sette en post-it lapp på områdene de jobber i. Slik ble resultatet for grensetraktene mellom Bolivia, Brasil, Peru og Ecuador.

Oseas Rios fra FORMABIAP (tv), det lokale utdanningsprogrammet som driver La Comunida de Educativa de Zungarococha hvor stormøtet holdes. Andre Villas-Boas er en av fem representanter fra den markerte brasilianske miljø og rettighetsorganisasjonen ISA (Instituto Socioambiental).

Marcos Wesley (bildet) fra ISA forteller sammen med Davi Kopenawa Yanomami om samarbeidet de har hatt fra Brasil med yanoamamier og organisajonen Watanbi på den venezuelanske siden av grensen.

Jorge Fachin Tapayuri (tv) kjemper for urfolksgruppen achuarenes rettigheter gjennom organisasjonen COBNAEP. Achuarene er sterkt truet av oljevirksomhet på deres område.
Marcial Mudarra Taki fra organisasjonen CORPI som arbeider for å sikre urfolks rettigheter i områder som er truet av tømmerhogst, oljeselskaper og gruvedrift. Begge er fra Peru.

Davi Kopenawa Yanomami er en av Sør-Amerikas mest profilerte indianertalsmenn.
Regnskogfondet har støttet ulike prosjekter med yanomamiene siden 1991. Her presenterer Davi et samarbeide yanomamiene i Brasil har hatt med Venezuela.
Abrahao de Oliveira Franca er leder for FOIRN - en paraplyorganisasjon for over 50 urfolksorganisasjoner i Rio Negro-regionen i brasiliansk Amazonas. FOIRN leder arbeidet i regionen med å styrke urfolks politiske stilling, fremme indiansk utdanning, drive kapasitetsbygging og utvikle alternative metoder å utnytte ressursene i regnskogen på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar