tirsdag 24. mars 2009

Del 2: Regnskogfondets fire satsningsområder i Amazonas

Stormøtet i Iquitos tar for seg fire satsningsområder for bevaringen av Amazonas. Se kart og les mer i Del 1 om bakgrunnen for denne satsingen.

Satsningsområde 1: Vest-Amazonas (grensetraktene mot Bolivia og Brasil og mellom Peru og Ecuador):

En viktig del av olje- og gassutvinningen i Amazonas er konsentrert i to hovedområder omkring Perus østlige og nordvestlige grenser, nærmere bestemt i grensetraktene mot Bolivia og Brasil og mellom Peru og Ecuador.

Her er den største konsentrasjonen i verden av særlig sårbare urfolksgrupper (urfolk som lever uten kontakt med det moderne storsamfunnet, såkalte isolerte indianere). Regionen har også et særdeles høyt biologisk mangfold.

Uten en kraftig opptrapping av tiltak som kan sikre en bærekraftig forvaltning i disse områdene, vil olje- og gassutvinning og tømmerhogst få ytterligere katastrofale følger for urfolksgrupper og unik natur.

Skadelig oljedrift
På brasiliansk side (delstatene Acre og Amazonas) og boliviansk side (delstaten Pando) er en rekke tilstøtende territorier og verneområder opprettet. Peruanske myndigheter har derimot avsatt store deler av området til olje- og tømmerkonsesjoner.

Ingen av urfolksgruppene på peruansk side har oppnådd anerkjennelse for sine territoriale rettigheter, og eksisterende verneområder blir ikke beskyttet reelt sett.

Ukontrollert tømmerindustri
Oljeletingen medfører omfattende inngrep og grenseoverskridende forurensing, og den ukontrollerte tømmerindustrien i Peru opererer også ulovlig over grensen i Brasil og Bolivia.
Dette har resultert i omfattende overgrep og alvorlige konflikter.

I grenseområdet mellom Peru og Ecuador har ukontrollert og ekstremt forurensende oljevirksomhet pågått i snart 40 år. Dette har skjedd mot de lokale urfolkenes vilje,som utgjør 100 000 urfolk fra forskjellige grupper.

Urfolksgruppene i Peru har de siste årene trappet kraftig opp arbeidet for å få slutt på skadevirkningene av oljevirksomheten i deres leveområder.

Regnskogfondets fire satsningsområder i Amaszonas:
Vest-Amazonas
Xingu-bekkenet
Nord-korridoren
Guyana Shield

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar