onsdag 25. mars 2009

Del 3: Regnskogfondets fire satsningsområder i Amazonas

Stormøtet i Iquitos tar for seg fire satsningsområder for bevaringen av Amazonas. Se kart og les mer i Del 1 om bakgrunnen for denne satsingen.

Satsningsområde 2) Xingu-bekkenet i Brasil

Xingu er den viktigste sideelven til Amazonasfloden i det østlige Amazonas. Hele Xingu-bekkeneter på over 500.000 km² og omfatter unike naturområder og folkegrupper.

Urbefolkningen i området teller om lag 15.000,fordelt på 22 grupper, mens den øvrige befolkningen i bekkenet er omtrent 200.000.

Området ligger i sentrum av brasiliansk Amazonas, og har hatt størst avskoging i Brasil de siste ti årene, hovedsakelig på grunn av storskala kvegdrift og industrijordbruk (særlig av soya, bl.a. til Norge).

Samtidig finner vi i regionen en av verdens største sammenhengende korridorer av beskyttede områder med regnskog. Den omfattende avskogingen og industrijordbruket langs Xingus elver fører til omfattende forurensing av vann og luft, og utgjør en alvorlig trussel mot økosystemet og menneskene der.

Les mer om Regnskogfondets arbeid i Xingu: http://www.regnskog.no/html/135.htm

Regnskogfondets fire satsningsområder i Amaszonas:
Vest-Amazonas
Xingu-bekkenet
Nord-korridoren
Guyana Shield

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar