mandag 23. mars 2009

Hva er urfolk?

På møtet i Iquitos er det urfolksdelegater fra hele Amazonas. Regnskogfondet arbeider tett med urfolksorganisasjoner om regnskogsbevaring i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia.

Men hva er urfolk?
Betegnelsen urfolk passer til om lag 370 millioner mennesker i vel 70 land.

Den internasjonale konvensjonen ILO nr 169 definerer urfolk som:

"Folk som har bevart, helt eller delvis, sin tradisjonelle kultur, verdier og institusjoner, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert."

Denne tradisjonelle tilknytningen til et landområde vil ofte være det som skiller urfolk fra andre etniske minoriteter.Urfolk er i mange land utsatt for menneskerettighetsbrudd, samtidig som de ofte utgjør de fattigste av de fattige i sine respektive land.

For indianerne i Amazonas står deres kollektive rett til land sentralt. Det store spørsmålet er hvem som eier naturressurser over og under jorda.

Les mer om urfolk:
Urfolk, rettigheter og regnskog
Norad om urfolk
FN's permanente forum for urfolk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar