fredag 27. mars 2009

Del 5: Regnskogfondets fire satsningsområder i Amazonas

Stormøtet i Iquitos tar for seg fire satsningsområder for bevaringen av Amazonas. Se kart og les mer i Del 1 om bakgrunnen for denne satsingen.

Satsningsområde 4: Guyana-shield regionen

Guyana-shield er et geologisk platå med regnskog i nordøstlige Amazonas mellom Brasil, Surinam, Fransk Guyana og deler av Guyana.

Området ble i august 2006 definert som ”megadiverst” med et særlig høyt antall arter. Det er etablert 12 verneområder og åtte urfolksterritorier på brasiliansk side.

Området har i en årrekke vært preget av konflikter knyttet til utnyttelsen av naturressursene i regionen, særlig utvinning av rike mineralforekomster og tropisk tømmer, samt i forbindelse med utvikling av infrastruktur.

Myndighetene gjør lite for å støtte urfolksgruppene innen egne territorier eller inkludere dem i forvaltningen av tilstøtende nasjonalparker.

Regnskogfondets fire satsningsområder i Amaszonas:
Vest-Amazonas
Xingu-bekkenet
Nord-korridoren
Guyana Shield

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar