torsdag 26. mars 2009

Del 4: Regnskogfondets fire satsningsområder

Stormøtet i Iquitos tar for seg fire satsningsområder for bevaringen av Amazonas. Se kart og les mer i Del 1 om bakgrunnen for denne satsingen.

Satsningsområde 3) Nord-korridoren (Brasil-Colombia-Venezuela)

Nord-korridoren strekker seg øst-vest i grenseområdene mellom Brasil, Venezuela og Colombia. Den ligger i en av de minst berørte delene av Amazonas, og dekker til sammen områder på over 500.000 km², hvorav omtrent halvparten i Brasil. Det meste av dette, anslagsvis 350.000 km², er allerede beskyttet.

I Brasil og Colombia er størsteparten etablerte indianerterritorier. I Venezuela finnes det store naturvernområder, men ingen urfolksterritorier, til tross for en stor urbefolkning.

Antall urfolk i hele området ligger totalt på over 60-70.000 individer fordelt på rundt 40 grupper. Det gjør Nord-korridoren til et av de områdene i Amazonas med størst urbefolkning. Til tross for etablerte urfolksterritorier og verneområder er det store mangler i innsatsen fra styresmaktene i alle tre land for å beskytte urfolks rettigheter og det biologiske mangfoldet.

Det er betydelige sikkerhetsmessige utfordringer i områdene preget av konflikten mellom styremaktene og geriljaen på colombiansk side, som igjen har medført betydelig militært nærvær på brasiliansk side.

Regnskogfondets fire satsningsområder i Amaszonas:
Vest-Amazonas
Xingu-bekkenet
Nord-korridoren
Guyana Shield

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar