tirsdag 24. mars 2009

Varsku fra Xingu

Deico Yokota arbeider i organisasjonen IEPE. De har prosjekter nordøst i Brasil i delstaten Amapá mot grensen til Surinam og Fransk Guyana. Decio har reist fra IEPEs kontor i Sao Paulo for å delta på møtet.

- Det er bra å få mer innsikt i de andre regionene. Det hjelper oss å planlegge arbeidet for fremtiden, sier Decio.

Et varsku fra Xingu

Spesielt presentasjonen fra Xingu har gjort inntrykk på Decio. Xingu er den viktigste sideelven til Amazonasfloden i det østlige Amazonas. Indianerterritoriet er truet av industrijordbruk (kvegdrift og soya) fra alle kanter og ligger i Mato Grosso - delstaten som har hatt høyest avskoging i Brasil de siste ti årene.

- Å høre om Xingu ga nytt perspektiv på vårt eget arbeid. Områdene vi selv arbeider i er kanskje de best bevarte og beskyttet av alle som er representert her, sier Yokota.

- Situasjonen i Xingu er ekstremt alvorlig og viser hva vi kan frykte fremover i våre områder dersom avskogingen øker, forteller Decio bekymret.

Regnskogfondet har støttet IEPE i flere år, og deres prosjekter med urfolksgruppen wajapi. Organisasjonen har solid kjennskap til miljø- og urfolksspørsmål i hele Guyana Shield regionen (et geologisk platå med regnskog i nordøstre Amazonas mellomBrasil, Surinam, Fransk Guyana og deler av Guyana). IEPE samarbeider nært med en rekke av urfolksgruppene i området.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar