onsdag 25. mars 2009

Amazonasbesøk inspirerer i DR Kongo


Ingelin Årseth Ladsten og Espen Wæhle fra Regnskogfondet befinner seg akkurat nå i Goma, Nord-Kivu, DR Kongo. De deltar på en konferanse til en av våre partnere, Réseau CREF, og har sendt følgende oppdatering derfra:

Brasilvideo inspirerer til ny fase i urfolkskampen i Kongo

Regnskogfondet arrangerte i oktober i fjor en utveksling mellom DR Kongo og Brasil. Delegater fra flere kongolesiske pygméorganisasjoner dro til Amazonas og besøkte blant annet indianerterritoriet Xingu.

Konferansen i Øst-Kongo ble innledet med foredrag og video fra reisen til Brasil. Erfaringene fra utvekslingen med Amazonas samt fra et foredrag om Kongo, klima og REDD ble fulgt opp i gruppearbeid.

- Urfolk må kjempe selv!
Diel Mochire (bildet), leder av pygmé-organisasjonen PIDPShirika ya Bambuti Nord-Kivu, presenterte sin gruppes Brasil-konklusjoner og var klar i talen: ”Nå må urfolkene selv kjempe for sine rettigheter, uten mellommenn!”.
Mange av Réseau CREF’s 37 medlemsorganisasjoner arbeider på vegne av lokale pygmésamfunn. Mochires utspill er en kjempeutfordring for hele kampen for lokalsamfunnenes rettigheter og bevaring av regnskogen i provinsen Nord-Kivu.

Regnskogfondets temasider om Afrika: http://www.regnskog.no/afrika/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar