onsdag 25. mars 2009

Besøk fra ambassaden

- Jeg er her først og fremst som observatør og for å lære mer om nettverket som Regnskogfondets partnere er en del av, forteller Kristian Bengtson. Han arbeider til daglig på den norske ambassaden i Brasilia, og er ansvarlig for urfolksprogrammet der.

Mer klima for ambassaden
Fredagen i Iquitos handler om de internasjonale klimaforhandlingene frem mot klimatoppmøtet i København i desember. - Mye av Regnskogfondets arbeid handler om klima. Ambassaden blir også mer og mer involvert i klimaspørsmålet på grunn av den norske støtten til Amazonas-fondet, opplyser han.

Myndighetene må også samarbeide
- Det er en utrolig viktig dialog som blir ført her, men det kan være ømtålelig politisk når urfolk samarbeider på tvers av landegrensene i Amazonas. Utfordringen blir å stimulere myndighetene i de ulike landene til et samarbeid om disse områdene, sier Bengtson.

Urfolksprogrammet til den norske amabassaden i Brasil har 21 prosjekter og 17 ulike partnere, deriblant ISA, CTI, Hutukara og IEPE som alle er med på møtet her. Budsjettet for urfolksprogrammet i 2009 er på 20 millioner kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar